Telefoon WKZ 088 75 555 55

Wie werken er op Kameleon?

De dokter

Als je in het ziekenhuis ligt, krijg je te maken met verschillende artsen en arts-assistenten (de helpers van de dokter). Er is altijd één arts die je vaker ziet en die jou en je ouders van de behandeling op de hoogte houdt. Het kan zijn dat de operatie door een andere arts wordt gedaan dan de arts die je in de polikliniek onderzocht heeft. De twee artsen hebben dan natuurlijk wel goed met elkaar overlegd.

Verpleegkundige

Verpleegkundigen zijn de mensen die de hele dag voor je zorgen. Als je wat langer in het ziekenhuis moet blijven, heb je meestal een vaste groep verpleegkundigen die elkaar afwisselt. Als je wat wilt weten, kun je het hen vragen en ook met problemen kun je bij ze terecht. Het lukt niet altijd om dezelfde verpleegkundigen in te roosteren, dus het kan wel eens gebeuren dat je een nieuwe verpleegkundige aan je bed krijgt.

Anesthesiologen

De anesthesioloog zorgt voor je vlak voor, tijdens en na de operatie. Hij of zij zorgt ervoor dat je tijdens de operatie of een vervelend onderzoek “slaapt” (narcose) zodat je er niets van merkt. Voor de operatie stellen ze jou en je ouders een aantal vragen die belangrijk zijn voor de narcose.

Pedagogisch medewerker

Dit zijn medewerkers die ervoor zorgen dat je naast de minder prettige dingen ook gewone en leuke dingen kan doen. Ze kunnen met jou activiteiten doen op je kamer, naar de speelkamer gaan, het dakterras, het kindertheater of de dieren.
Soms kan het wel moeilijk zijn om in het ziekenhuis te liggen en geopereerd te worden of allerlei onderzoeken te krijgen. De pedagogisch medewerker vertelt je wat er met je gaat gebeuren en blijft ook bij je als dat nodig is. Ze kan je leren om met moeilijke situaties om te gaan.

Afdelingsassistent

De afdelingsassistent heeft heel veel verschillende taken. Zij zorgt er onder andere voor dat alle spullen aangevuld zijn, zij haalt medicijnen op bij de apotheek, verschoont de bedden maakt het speelgoed schoon en zorgt dat jij iets te eten en te drinken krijgt.

De juf of meester

Als je regelmatig op afdeling Kameleon komt, kun je ook les krijgen. Niet van iemand van je eigen school, maar van een juf of meester van de ziekenhuisschool. De leerkracht van het ziekenhuis overlegt altijd met jou, je ouders en je eigen school of je huiswerkondersteuning krijgt. Een uur per dag is er een leerkracht aanwezig die jou kan helpen met je huiswerk. Voor vragen kun je mailen naar: wkzschool@umcutrecht.nl.

Fysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut onderzoekt hoe lenig en hoe sterk je bent, maar ook hoe goed je een opdracht uitvoert. Bijvoorbeeld hardlopen, op 1 been staan of hinkelen. Meer over het kinderbewegingscentrum.

Logopedist

Een ander naam voor een logopedist is spraaktherapeut. Als je problemen hebt met horen, verstaan of begrijpen van taal dan ga je naar de logopedist.

Geestelijke verzorging

De mensen van de geestelijke verzorging zijn er om met je te praten als je het moeilijk hebt in het ziekenhuis, bang bent of gewoon even je hart wilt luchten.

Diëtist

Als je bepaalde dingen niet en andere dingen juist wel moet eten, heb je een dieet. De diëtist bespreekt dit dieet met jou en je ouders.

Psycholoog

Het is altijd spannend om in het ziekenhuis terecht te komen. Je kunt je soms ongelukkig voelen, of je zorgen maken over je ziek zijn. Soms krijg je dan moeite met eten, plassen of andere problemen. Als het niet helpt om hier met je ouders over te praten, kunnen de psychologen van het ziekenhuis je helpen. De psycholoog zoekt samen met je uit waar je goed in bent, waar je je zorgen over maakt, wat je moeilijk vindt en wat je daaraan zou kunnen doen. Hij of zij kan je helpen minder bang te zijn en je leren om aan anderen te vertellen wat je hebt.

Maatschappelijk werker

De psycholoog is dus iemand voor jou om mee te praten. Voor je ouders/ verzorgers is er ook zo iemand: de maatschappelijk werker. Hij (of zij) kan met je ouders praten over de dingen die zij moeilijk vinden of waar zij zich zorgen over maken. Hij kan hen ook helpen met hele praktische zaken, bijvoorbeeld het vrij krijgen van hun werk, het regelen van reiskostenvergoedingen, het regelen van aanpassingen in jullie huis enzovoort.

Beveiliging

De mensen van de beveiligingsdienst bewaken de veiligheid van het ziekenhuis. Ze houden alles goed in de gaten en zorgen dat er niets kan gebeuren. Ook als je iets kwijt bent, kun je hier navragen of het is gevonden. Als de informatiebalie gesloten is, kun je aan de beveiligingsmedewerkers vragen waar je moet zijn.

Wilhelmina Kinderziekenhuis