Telefoon WKZ 088 75 555 55

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De website van het WKZ is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ook besteden we veel tijd en aandacht aan het actueel en juist houden van onze informatie. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site volledig is.

Daarom adviseren wij altijd een dokter te raadplegen als je vragen of twijfels hebt over je gezondheid, een onderzoek of een behandeling.

De informatie op de WKZ-site is algemeen en niet afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Dit gebeurt tijdens een consult met de dokter. Hij kan je vertellen wat iets betekent voor jouw situatie. Het UMC Utrecht (WKZ) is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die is ontstaan door (het gebruik van) de informatie op deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Video’s en hyperlinks

Onze website kan mogelijk video’s van derden en hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze video’s en hyperlinks zijn uitsluitend als service voor de gebruikers van onze website opgenomen. Wij hebben echter geen zeggenschap over de video’s en websites van derden, en kunnen daarom niet garanderen dat de informatie in de video’s van derden en op de websites waarnaar de hyperlinks verwijzen in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Voorts kunnen wij daarom ook niet garanderen dat de informatie in de video’s van derden of op de websites waarnaar de hyperlinks verwijzen op rechtmatige wijze wordt aangeboden. Indien u gebruik maakt van onze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de video’s van derden en websites waarnaar onze hyperlinks verwijzen.

Auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden aan het UMC Utrecht (WKZ). Alleen voor werkstukken mag de inhoud van deze site worden gekopieerd.

Voor andere doeleinden mag niets van de inhoud van deze site worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UMC Utrecht. (WKZ).

Toegankelijkheid

Het UMC Utrecht (WKZ) vindt het belangrijk dat deze website voor iedereen toegankelijk is. Wij hebben onze website daarom zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door zoveel mogelijk bezoekers goed kan worden gebruikt.

Dit zorgt ervoor dat bijna alles op onze website gebruikt kan worden door bezoekers met een beperking, zoals kinderen die slechtziend, blind of doof zijn.

Ook voor kinderen die moeite hebben met kleine letters bijvoorbeeld, is onze website toegankelijk.

Wilhelmina Kinderziekenhuis