Telefoon WKZ 088 75 555 55

Wada-test

zonder nacose

Bekijk »

Je komt in ons ziekenhuis voor een Wada-test zonder narcose. Bij de Wada-test brengen we één van je hersenhelften tijdelijk in slaap. Of we doen dat na elkaar bij allebei je hersenhelften, met een half uur pauze er tussen. Als een hersenhelft slaapt, doen we een aantal testen met je andere hersenhelft.

Zo kunnen we:

  • ontdekken welke hersenhelft het beste is in taal.
  • kijken of er een kans is dat je na de operatie problemen krijgt met je geheugen.
  • zien of de wakkere hersenhelft de taken van de slapende hersenhelft over neemt.

Het onderzoek duurt ongeveer tussen de 1½ en 2 uur.

Voor de Wada-test moet je 2 dagen (1 nachtje) in het ziekenhuis blijven. Je komt op een verpleegafdeling in het WKZ te liggen.

De Wada-test doen we in de angiokamer op de röntgenafdeling in het UMC-gebouw, dus niet in het WKZ. Er gaat altijd een verpleegkundige van de afdeling mee naar de angiokamer in het UMC-gebouw.

Als je uit het WKZ komt, ga je van het ene naar het andere ziekenhuis door een tunnel. Je gaat in je bed naar het UMC-gebouw.

Als je op de afbeelding van de folder klikt, kun je de folder over de wada-test bekijken. Deze folder is zowel voor jou als voor je ouders bedoeld.

Wilhelmina Kinderziekenhuis