Telefoon WKZ 088 75 555 55

Wat doen wij?

foto kinderraad aan het werkWij komen vier keer per jaar bij elkaar in het WKZ. Tussendoor hebben we overleg via de mail, skype, telefoon of een whatsapp-groep.

We kiezen een onderwerp dat onze aandacht nodig heeft. We denken na over wat wij anders zouden willen. Soms vragen we extra informatie aan een deskundige. We maken met elkaar een verbetervoorstel. Niet altijd alleen op papier. We kunnen ook met tekeningen of foto’s verduidelijken wat we willen. Dit leggen we dan voor aan de medewerkers die invloed hebben binnen de organisatie van het WKZ.

Het kan ook dat er een vraag bij ons komt van medewerkers, hoofden van afdelingen of de directie. Zij vragen onze mening over een plan of idee dat zij willen uitvoeren. Wij praten daar in de kinderraad over en geven onze reactie.

Bij alles wat we in de kinderraad doen, krijgen we hulp. Er is iemand die ons bijvoorbeeld leert hoe je:

  • vergadert, naar elkaar luistert
  • gezamenlijk beslissingen neemt
  • overlegt met stafmedewerkers
  • ideeën creatief vorm geeft

Wij houden jullie regelmatig op de hoogte. We vertellen waar we mee bezig zijn en wat we bereikt hebben.

Wilhelmina Kinderziekenhuis