Telefoon WKZ 088 75 555 55

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als je in het ziekenhuis ligt, heb je een aantal rechten en plichten.

  1. Je hebt recht op informatie over de behandeling. Het is belangrijk om alles te weten over je ziekte, de behandeling, de onderzoeken en de zorg daarna. Alleen dan kun je meedenken en samen met je ouders beslissen over mogelijke behandelingen.
  2. Je hebt het recht om een behandeling te weigeren. Als je 12 jaar bent of ouder, is jouw toestemming nodig voor de behandeling. Vanaf je zestiende mag je zelf beslissingen nemen over je behandeling. Als je bent opgenomen in het ziekenhuis nemen de artsen aan dat je het eens bent met de behandeling die ze gaan uitvoeren. Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als bepaalde delen van de behandeling heel vervelend zijn, wordt opnieuw toestemming gevraagd. Je moet het heel duidelijk aangeven als je voor een bepaalde handeling of een bepaald onderzoek geen toestemming geeft.
Wilhelmina Kinderziekenhuis