Telefoon WKZ 088 75 555 55

CyberPoli

De cyberpoli is een online en interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte als coeliakie, diabetes, astma, IBD, aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma, CF, hiv of sikkelcelziekte, Klinefelter syndroom of down syndroom. Want het is niet niets als je een chronische ziekte hebt.

Was je wat vergeten te vragen? Of borrelen nu pas vragen op? Of wil je gewoon nù iets weten over over het leven met jouw ziekte? Ga dan naar de website en zoek jouw cyberpoli op.

Je kunt:

  • anoniem een vraag stellen aan een specialist, huisarts, longconsulent, diëtist, orthopedagoog of andere behandelaar
  • anoniem een vraag stellen aan ervaringsdeskundigen
  • ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig met andere kinderen chatten
  • je kennis over je ziekte vergroten of verdiepen
  • inzicht krijgen in je eigen welbevinden

Ook dokters uit het WKZ werken mee aan de CyberPoli.

Wilhelmina Kinderziekenhuis