Telefoon WKZ 088 75 555 55

Wie werken er?

plaatje dokter s bij meisje aan bed

Op afdeling Pelikaan werken veel verschillende mensen:

De kinderarts-intensivist

De kinderarts-intensivist is de arts die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van kinderen die op de kinder-IC liggen. Hij begeleidt de zaalarts en komt ook af en toe bij jou om je te onderzoeken of met je te praten.

De zaalarts of Physician Assistent (PA)

De zaalarts of de PA is er voor de dagelijkse medische zaken op de afdeling. Hij vertelt je hoe je behandeling er uit ziet, welke onderzoeken je krijgt, wat de uitslagen van de onderzoeken zijn, enzovoort. Hij is ook degene die regelmatig bij je komt kijken en je komt onderzoeken. De kinderarts-intensivist begeleidt hem hierbij.

De (cardio)anesthesioloog


De cardio-anesthesioloog is verantwoordelijk voor de narcose bij operaties aan het hart. Bovendien zorgt hij samen met de kinderarts-intensivist en de zaalarts voor jou als je aan je hart geopereerd bent.

Als je op afdeling Pelikaan ligt, zorgt hij ervoor dat je voldoende medicijnen tegen de pijn krijgt en hij zorgt voor de sedatie (de slaapmedicijnen). Ook als je niet aan je hart bent geopereerd.

Je eigen dokter/specialist

Behalve de kinderarts-intensivist en de zaalarts zie je ook jouw eigen specialist op de kinder-IC. Dat is de dokter die zich gespecialiseerd heeft in jouw ziektebeeld. Denk bijvoorbeeld aan een neuroloog, een cardioloog of een chirurg. Hij overlegt met de intensivist wat voor jou de beste behandeling is. Als het nodig is, worden ook andere specialisten gevraagd om mee te denken.

Verpleegkundigen

De kinder-IC-verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor jouw directe verzorging. Zij houden jou zo goed mogelijk in de gaten. Dat doen ze door alle apparatuur rondom je bed in de gaten te houden, te zorgen voor alle medicijnen, je voeding en je lichamelijke verzorging.

Wij proberen er voor te zorgen dat zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen jou verzorgen. Een verpleegkundige zorgt voor 1 of 2 kinderen, afhankelijk van hoeveel zorg je nodig hebt. Elke 8 uur wisselen de verpleegkundigen en komt er iemand anders voor je zorgen.

Als jouw verpleegkundige niet naast je bed staat, is zij wel altijd in de buurt. Zij zit dan bijvoorbeeld in de verpleegpost. Vanachter een groot raam kan zij je goed in de gaten blijven houden. Ook kan zij daar jouw monitor bekijken.

De pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker zorgt er samen met je ouders voor dat jij je zo prettig mogelijk voelt. Zij bekijkt wat jij en je ouders nodig hebben tijdens de opname en wat mogelijk is. Je kunt hierbij denken aan:

 • Mogelijkheden voor spel, ontspanning en afleiding; hoe doe je dat als je aan alle draadjes in je bed ligt.
 • Voorbereiding op en begeleiding bij operatie, onderzoek en behandeling.
 • Met jou praten over hoe het met je gaat
 • Met je ouders praten over hoe ze jou kunnen begeleiden. Het is immers heel anders dan thuis.
 • De pedagogisch medewerker kan met jullie een (vaste) tijd afspreken waarop ze bij je komt. Om een activiteit te doen, voor te lezen, of gewoon bij je te zijn als je ouders er even niet kunnen zijn.
 • Communicatiemogelijkheden: hoe kun je toch duidelijk maken wat je bedoelt als je niet kunt praten.

Als dat nodig is, komen er ook nog andere ziekenhuismedewerkers bij jou. Zij werken met alle kinderen in het WKZ. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • De fysiotherapeut geeft adviezen over bewegen.
 • De ergotherapeut geeft adviezen over hoe je in het dagelijkse leven met je ziekte / beperking de “gewone” dingen weer kunt doen. Bijvoorbeeld hoe je zelfstandig kunt drinken als je je handen even niet kunt gebruiken.
 • De diëtist geeft adviezen over voeding.
 • De logopedist geeft adviezen over praten, eten en drinken.
 • De psycholoog kan met je praten als je het moeilijk hebt.
 • De maatschappelijk werker(voor je ouders) kan je ouders adviezen geven over werk en regeldingen.
 • De geestelijk verzorgende(voor je ouders en/of voor jou) kan met je ouders praten als ze het moeilijk hebben.
Wilhelmina Kinderziekenhuis