Telefoon WKZ 088 75 555 55

Woordenboek

 • Ontslagen

  Als je ontslagen wordt uit het ziekenhuis, betekent het dat je naar huis mag.

 • Ontsmetten

  Als een stukje van je huid wordt afgeveegd met een doekje waarop speciale vloeistof zit die je huid extra goed schoonmaakt, wordt dat stukje huid ontsmet.i

 • Oogheelkunde

  Hier vinden alle behandelingen plaats die te maken hebben met het oog en het zien.

 • Operatie

  Bij een operatie maakt een chirurg (operatiedokter) met behulp van medische instrumenten een snee in je lichaam. Dit doet hij of zij om je van binnen beter te maken. Soms wordt er een stukje uit je lichaam gehaald, bijvoorbeeld bij een blindedarmoperatie. Soms wordt er een lichaamsdeel vervangen, zoals bij een niertransplantatie. Dan wordt een niet goed werkende nier vervangen door een nieuwe nier.

  Voor een operatie ga je meestal onder narcose. Dat is een speciale slaap waardoor je niets van de operatie voelt. Je kunt ook gedeeltelijk verdoofd worden. Dan blijf je wakker en is alleen het stukje dat geopereerd moet worden verdoofd, zodat je er niets van voelt.

  Zie ook Narcose / Anesthesie

 • Orthodontie

  De mensen die hier werken (orthodontisten) houden zich bezig met het verbeteren van de stand van tanden en kiezen, zonder te opereren.

 • Orthopedie

  Op deze afdeling werken de mensen die zich bezighouden met alles wat te maken heeft met operaties aan het bewegingsapparaat van je lijf (armen, benen, voeten, rug)

 • Spina Bifida

  Open ruggetje; dit is een handicap waarmee kinderen geboren kunnen worden.

Wilhelmina Kinderziekenhuis