Telefoon WKZ 088 75 555 55

Woordenboek

  • Ziektekiemen

    Dit zijn hele kleine beestjes die in je lichaam kunnen komen en je ziek kunnen maken.

  • Zintuigen

    De zintuigen zijn de hulpmiddelen van je lichaam, waarmee je je omgeving kunt verkennen. Je hebt vijf zintuigen: zien (zicht), ruiken (reuk), voelen (tast), horen (gehoor), proeven (smaak). Sommige mensen geloven dat er nog een zesde zintuig betstaat: je intuïtie, een soort extra antenne om dingen te weten.

Wilhelmina Kinderziekenhuis