Telefoon WKZ 088 75 555 55

Diagnose

plaatje: dokter bekijkt jongen met galbultenHarry heeft galbulten. Galbulten worden ook wel Netelroos’ of ‘Urticaria’ genoemd.

Hoe het kan dat je galbulten krijgt, is heel vaak (in 90% van de gevallen) niet precies te zeggen. Er kunnen heel veel zaken een rol spelen. Galbulten kunnen bijvoorbeeld een reactie zijn op het innemen van bepaalde medicijnen of het gevolg zijn van een infectie. Ook een plotselinge overgang van koude naar warmte kan galbulten veroorzaken.

Wilhelmina Kinderziekenhuis