Telefoon WKZ 088 75 555 55

Verschil tussen CVS en een depressie

Bij CVS en een depressie horen een aantal dezelfde klachten. Bijvoorbeeld minder eetlust, slaapproblemen en ernstige moeheid. Daarom is het soms lastig om vast te stellen wat je precies hebt.

Er is wel een belangrijk verschil. Bij een depressie heb je bijna altijd een negatief beeld over jezelf. Je vindt jezelf bijvoorbeeld niet leuk, mooi of slim. Bij CVS heb je meestal niet zo’n negatief zelfbeeld.

Moeheid past bij CVS, maar ook bij depressies. Sommige jongeren met CVS hebben óók een depressie. Of ze zijn eerder in hun leven depressief geweest. Een depressie kan níet de oorzaak zijn van CVS. Maar als je CVS hebt, kun je wel depressieve gedachten krijgen.

Bij CVS heeft het geen zin om antidepressiva in te nemen. Sterker nog, je klachten worden misschien erger door zulke medicijnen. Het is dus belangrijk dat er goed wordt uitgezocht wat je precies hebt. Anders zou je misschien de verkeerde behandeling krijgen.

De kinderarts of psycholoog stellen je een heleboel vragen. Op die manier stellen zij vast of jij CVS hebt of een depressie.

 

Wilhelmina Kinderziekenhuis