Telefoon WKZ 088 75 555 55

Bloedonderzoek

Als er een ontsteking in je lichaam zit, dan komen er allerlei ontstekingsstofjes in je bloed terecht. Door je bloed te onderzoeken, kan de dokter dus een hoop te weten komen. Als de dokter denkt aan een ontsteking, zal hij of zij je dus vragen om naar het laboratorium te gaan voor een bloedprik.

Hoe kan een dokter nu aan je bloed zien dat je een ontsteking hebt?

In het laboratorium laten ze het buisje met bloed een uur staan. Normaal zakt het bloed op de bodem, maar bij een ontsteking ontstaat er een troebel laagje. Dat noem je een bezinking. Deze bezinking kun je in centimeters meten. Hoe hoger de bezinking, des te erger de ontsteking.

Hoe kan een dokter nu aan je bloed zien dat je mogelijk reuma hebt?

Dat zit zo:
Bij een ontsteking zitten er witte bloedcellen in je bloed. Die zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Anders word je ziek en niet beter van een infectie. Bij reuma gaat er iets fout en reageert het afweersysteem tegen het eigen lichaam. Dat kunnen de dokters zien omdat er dan ook auto-antistoffen in je bloed zitten. Deze antistoffen reageren tegen het eigen lichaam. Een kind hoort deze auto-antistoffen niet in z’n bloed te hebben. Als de dokters dus deze antistoffen vinden, kan dat ze helpen bij het stellen van de diagnose reuma. Bij een kind met reuma weten de dokters nog niet precies waarom er een ontsteking ontstaat.

Bij Tarik is de bezinking verhoogd (30 mm) en er zijn antinucleaire antistoffen zichtbaar. Tarik heeft waarschijnlijk reuma.

Wilhelmina Kinderziekenhuis