Telefoon WKZ 088 75 555 55

Algemeen

WKZ web mei juni 2014-454_A5Voordat je met de dokter gaat praten en allerlei onderzoeken krijgt, ga je naar de polikliniekassistente. Zij voert de eerste onderzoeken uit. Alle onderzoeken en gesprekken bij elkaar duren ongeveer anderhalf uur. Maar daarna weet je ook wat er met je aan de hand is en wat er verder gaat gebeuren!

Dit is de volgorde waarin alles plaatsvindt:

  • opmeten van je lengte en gewicht en het maken van een hartfilmpje
  • 1e gesprek met de dokter
  • lichamelijk onderzoek, zoals naar je hart en longen luisteren en je buik bekijken
  • een echo maken van je hart als de dokter dit nodig vindt, dit wordt meestal gedaan door een echolaborant, soms door de dokter
  • 2e gesprek met de dokter

Vaak weet de dokter na deze onderzoeken al wat er met je aan de hand is en heb je geen verdere onderzoeken meer nodig. Soms moet de dokter nog aanvullende onderzoeken doen om precies te weten wat er met je aan de hand is.

Je ouders mogen tijdens alle gesprekken en onderzoeken bij je blijven.

Wilhelmina Kinderziekenhuis