Telefoon WKZ 088 75 555 55

Hart en longen luisteren

foto dokter en meisjeDe dokter luistert ook altijd naar je longen. De dokter noemt dat met een deftig woord auscultatie. Daarvoor heeft hij een stethoscoop. Eigenlijk is dat gewoon een apparaatje dat het geluid van de ademhaling in de longen versterkt, zodat hij het beter kan horen. De dokter zou natuurlijk ook z’n oor op je borst kunnen leggen, maar dat staat een beetje gek. Daarom gebruikt hij zo’n apparaat.

De dokter luistert ook met de stethoscoop naar je hart. Het hart werkt bijna altijd geruisloos. Wanneer de dokter naar je hart luistert, hoort hij meestal alleen de klikkende geluiden van het dichtslaan van de hartkleppen. Soms hoort de dokter een hartruis. Een hartruis wil zeggen dat de dokter niet alleen de hartkleppen hoort dichtslaan, maar ook het bloed hoort stromen door je hart of je bloedvaten. Dit komt bij gezonde kinderen vaak voor (bij 40% van de kinderen is er op enig moment een hartruis te horen). Het geruis is dan onschuldig en het hart functioneert normaal. Het onschuldige geruis klinkt vaak zo typisch dat de dokter het geluid meteen herkent als onschuldig geruis.

Soms ook kun je het bloed horen stromen omdat er bijvoorbeeld een gaatje zit in het hart of omdat er bijvoorbeeld een hartklep vernauwd is. Het bloed wordt dan door een kleine opening geperst waardoor je het kunt horen stromen.

De dokter hoort bij Aysel duidelijk de ruis.

Wilhelmina Kinderziekenhuis